poznámka:
Tento seznam je výběrem z takřka úplného seznamu publikací Milana Machovce, který vyšel ve sborníku Mistr Dialogu Milan Machovec, nakl. Akropolis, Praha 2005.


Vybraná hlavní díla v češtině
pozn.: Rokem jsou označena oficiální vydání v češtině. Některá díla však vyšla nejdříve v samizdatu nebo v cizích jazycích, především němčině.

1. Knižní publikace
2. Vybrané články a rozhovory
 • Filosofický význam díla Josefa Dobrovského. Filosofický časopis, 1954/1, s. 48–73; 1954/2, s. 142–158.
 • O kultu osobnosti. Filosofický časopis, 1957/4, s. 570–605.
 • Pozoruhodné dílo nové české filosofie. Filosofický časopis, 1968/1, s. 158–162. Útěcha z ontologie / Zbyněk Fišer [Recenze]
 • K pobytu spojeneckých vojsk na našem území – prohlášení Společnosti pro lidská práva. Lidová demokracie, 12. 7. 1968, s. 1.
 • J. L. Hromádka – pohledem zvenčí. Křesťanská revue, 1991/6, s. 138–144.
 • Fenomen X v díle Ericha Fromma. [Referát ze sympozia mezinárodní společnosti Ericha Fromma v Praze v březnu 1995] In Erich Fromm 1. / Rainer Funk, Gerd Meyer, Milan Machovec. Tvar, 1995/16 (5. 10.), s. 21–32.
 • Jmenujeme se, jak nám říká svět. Souvislosti, 1996/4, s. 277–282.
 • „Kdyby Bůh dopředu věděl, co se ve světě stane, nemusel by ho už stvořit,“ říká Milan Machovec. / Zaps. Alexandr Kramer. Právo, 19. 7. 1999.
 • Koncert pro klavír a 16 rukou. Noční zážitek v nemocnici. Literární noviny, 22. 12. 1999/51–52, s. 19.
 • Feminismus nebyl a není problém jazykový. Mladá fronta DNES, 17. 3. 2000, s. 6.
 • S profesorem Milanem Machovcem (Jak tomu bylo s vaším křesťanstvím a marxismem?) / Zaps. Olga Nytrová a Milan Balabán. Křesťanská revue, 2000/7, s. 175–177.
 • Je čas svět humanizovat, ne stále zvyšovat tempo. / Milan Machovec, zaps. Pavel Tachecí. Zejména. Humanistické vysokoškolské noviny, 2002/1, s. 1–2.


Vybraná hlavní díla a překlady v cizích jazycích

1. Knižní publikace
 • Thomas G. Masaryk.– 1. Aufl. – Graz; Wien; Köln: Styria, 1969. – 339 s.
 • Marx skugi kara no toi. [„Otázky marxismu“. M. M. uveden jako M. Makobekku. Přel. Hori Mitsuo z německého Marxismus und dialektische Theologie, 1965, orig. O tak zvané „dialektické“ teologii současného protestantismu, 1962.] Tokio: Shinkyó Shuppansha, 1970. – 270 s.
 • Vom Sinn des menschlichen Lebens. – 1. Aufl. – Freiburg i. Br.: Rombach, 1971. – 237 s.
 • Jesus für Atheisten. – 1. Aufl. – Stuttgart: Kreuz-Verlag, 1972. – 300 s.

  pozn.: kniha byla pak dále přeložena do více než dvanácti světových jazyků, jednotlivá vydání zde neuvádíme.

 • Marxisten und Christenen – Brüder oder Gegner? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1978. – 123 s.
 • Die Rückkehr zur Weisheit: Philosophie angesichts des Abgrunds. – 1. Aufl. – Stuttgart: Kreuz-Verlag, 1988. – 240 s.
 • Gibt es einen Gott? Ein Atheist und ein Christ im Streitgespräch. / Milan Machovec, Horst Georg Pöhlmann. – Orig. ausg. – Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1990. – 96 s.
 • Die Frage nach Gott als Frage nach dem Menschen. Innsbruck: Tyrolia-Verlag, 1999.
 • Heimat Indoeuropa: Das Leben unserer Vorfahren aufgrund eines Vergleichs einzelner Sprachen. / Gerhard Loettel und Wilhelm Zauner (hrsg.), aus dem Tschechischen übersetzt von Gerhard Loettel. Linz: Verlagsatelier Wagner, 2002. – 143 s.
 • Der Sinn menschlicher Existenz. LOETTEL, Gerhard – ZAUNER, Wilhelm (hrsg.). Innsbruck: Tyrolia-Verlag, 2004. – 126 s.
2. Články a rozhovory
 • Marxism and Christianity – A Marxist View. Student World, 1963/1, s. 79–83.
 • Moralische Probleme der Menschen des XX. Jahrhunderts. Im Herzen Europas, 1963/5, s. 26–27.
 • Der Marxismus und das Christentum. Junge Kirche, 1963/8, s. 439–451.
 • Die Hoffnungen der Menschheit heute – The Hopes of Manking Today – Les espoirs de l’humanité aujourd’hui. Sonnenberg – Briefe für Völkerverständigung, Journal for International Understanding, Révue pour la compréhension internationale, Juni 1966/36, s. 1–10, 12–19, 21–29.
 • Atheisme en christendom – Wederzijdse uitdaging als taak. Euros, 1966/7–8, s. 100–110.
 • Die Zukunft als Drohung und Chance. Der Kreis, 1966/5, s. 29–43.
 • Philosophical and Anthropological Aspects of Space Research. Student World, 1966/4, s. 367–368.
 • Christian-Marxist Dialogue. / Milan Machovec, Josef Lukl Hromádka, Josef Smolík. Federation news, 1967/3, s. 9–20.
 • Nicht nur Freiheit, auch Transzendenz wichtig. Kleine Zeitung, 1967/17–20, s. 9.
 • Dialog in der Tschechoslowakei. Internationale Dialog Zeitschrift, 1968/3, s. 298–316.
 • An meine Freunde... (Panzersocialismus) Neues Forum, 1968/176–177, s. 520–521. / Totéž Die Zeit, Hamburg, Baugerüst, Sept. 1968, s. 327–330, Nürnberg, Evangelische Kommentare, Sept. 1968, s. 464–465, Stuttgart, Zeitdienst, 13. 9. 1968, s. 223–225, Zürich, Nationalzeitung, Basel, Le Monde, 10. 9. 1968, s. 3, Paris; it. Ai miei amici, a tutti i colleghi universitari, agli scienziati e agli studenti del mondo intero. In Praga 1968, a cura di Jan Čech. Bari, Dicembre 1968, s. 497–503.
 • Masaryk hatte doch recht. Neues Forum, 1969/190, s. 545–547.
 • Weil der Sprung, in die Freiheit nicht stattfand. Evangelische Kommentare, Sept. 1972, s. 529–532.
 • Den Andersdenkenden entdämonisieren. Gespräch mit Simone Thiede. UTOPIE kreativ, Juli/August 2001/129–130, S. 695–708.

Vybrané publikace o Milanu Machovcovi (nebo ho zmiňující)
 • Marxistisches Religionverständnis im Horizont der Rechtfertigungsbotschaft: Ein Beitrag zum Dialog Zwischen Christen und Marxisten. / ZADEMACH, Wieland. Erlangen, 1971. – 459 s.
 • Der Jesus der Philosophen und Jesus des Glaubens: Ein theologisches Gespräch mit Jaspers, Bloch, Kolakowski, Gardavský, Machovec, Fromm, Ben-Chorin. / PRÖPPER, Thomas. Mainz: Mathias Grünewald Verlag, 1976. – 148 s.
 • Der Tod im marxistischen Denken heute: Schaff, Kolakowski, Machovec, Prucha. / REISINGER, Ferdinand. München: Kaizer Verlag; Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 1977.
 • Il valore della soteriologia e cristologia atea di Milan Machovec: excerpta ex dissertatione ad doctoratum in Facultate theologiae Pontificiae universitatis Gregorianae. / KELLER, Konrad S. V. D. Pontificia universita Gregoriana, Facultas theologiae. Roma, 1979. – 111 s.
 • Christian-Marxist Dialogue in Eastern Europe. / MOJZES, Paul. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1981. – 336 s.
 • Jesus – Die authentische menschlische Existenz: Milan Machovec und das Christentum. / SPIEß, Manfred. Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 1981.
 • Dialog um Jesus mit Ernst Bloch und Milan Machovec. / KOSCHEL, Ansgar. Frankfurt am Main; Bern: Peter Lang, 1982. – 587 s.
 • Aufbrechendes Transzendenzbewußtsein bei Milan Machovec: / TROST, Raphael. Zulassungsarbeit zum theologischen Diplom; [škol.] H. Riedlinger. Freiburg: Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, September 1982. – 77 s.
 • Marxistischer Philosoph und Humanist Milan Machovec und die Bedeutung alttestamentlicher Traditionen in seinem philosophischen Denken: Ein Beitrag zum Dialog zwischen Christen und Marxisten. Mit e. Essay von Milan Machovec. / AUGUSTIN, Matthias. Essen: Die Blaue Eule, 1985. – 226 s.
 • Milan Machovec. (Monografie se zaměřením na teologickou problematiku) / NOVÁK Tomáš – Disertační práce UK HTF, 1997.
 • Mistr dialogu Milan Machovec (sborník k nedožitým osmdesátým narozeninám) / JINDROVÁ, K., TACHECÍ, P. A ŽĎÁRSKÝ, P. (eds.) – Praha: Akropolis, 2005, 2006 – 374 s.
 • Hovory s Milanem Machovcem (výbor publikovaných rozhovorů) / ŽĎÁRSKÝ, P. (ed.) – Praha: Akropolis, 2008 – 374 s.