Josef Dobrovský
1. vyd. nakl. Svobodné slovo, Praha, 1964 – 252 s.
2. vyd. nakl. Akropolis, Praha, 2004 – 256 s., ISBN 80-7304-045-X


  ukázky  

My a dějiny
Sám časový odstup, ale především nutné soustředění dalších generací na vlastní úkoly dovede proměnit i nejdramatičtější zápasy lidského ducha minulosti v trapná schémata, nikomu nic neřešící, nikoho nijak neobohacující, ať už se kryjí „všeobecnou vzdělaností" nebo „kulturní úrovní", případně „výchovným posláním" či jakýmkoli jiným nimbem a cílem. Milan Machovec, Josef Dobrovský, 2004 Takový cíl nemůže ve své vznešené samozřejmosti najít soupeře, ale nemůže ani oživit to, co už je vlastně mrtvé, zbytečné, postradatelné.

(...)

Minulost... K čemu minulost? Pokud něco „minulo", tedy to už není. Jaký smysl má oním „nejsoucím" se zabývat? Provozovat dějepis? Dosavadní odpovědi na tyto otázky se — jak známo - pohybovaly od konstatování oprávněnosti pouhé zvědavosti a zábavychtivosti přes „historii učitelku života" až po „zjišťování historické zákonitosti", jež již zase může být velmi nezábavné. V epoše tak vyspělé se ostatně lidé již mohou bavit jinak ... Budiž však: je-li opravdu v „toku dění" určitá zákonitost (i když třeba nejen ona), pak bylo nutno zabývat se dějinami už proto, aby byla stanovena, aby pak každá současnost nalezla „své místo" v onom toku dění, tj. aby vůbec porozuměla sobě samé, aby se lidé nepohybovali ve vlastní době chaoticky, resp. aby se pohybovali poněkud méně chaoticky...

(...)

Milan Machovec, Josef Dobrovský, 1964 Protože v lidských situacích i myšlenkových sporech vědy a kultury jsou na všech stupních jejich rozvoje určité obdoby, analogie. Koneckonců je jen jedna příroda, jedna země, jeden dějepis, jeden proces „vystupování člověka z říše přírody", proto i jeden člověk. Přes nejrozmanitější rozdíly" generací, rozdíly vědomostí i morálky, v minulosti pak zejména antagonismy třídní, existuje tu - „skryta" dočasnými antagonismy - už od pradávna i určitá jednota lidstva, jeden jediný proces emancipace člověka, hledání a nalézání „lidského". Vědou se člověk emancipuje od bezmocné závislosti na slepých přírodních zákonitostech, vědeckou politikou od závislosti na vlastních společenských přechodných útvarech, humanismem od iluzí o božstvu a posmrtném životě, morálkou od živelně egoistického postoje izolovaného individua, které je jen živou věcí, ne součástí kolektivu a „dějin člověka". Dějinným vědomím se člověk emancipuje od bezvýchodného „ztracení člověka" v pouhé přítomnosti. Proto i nejskvělejší a nejhlouběji podložené zápasy nejvyspělejších lidí minulosti, představující to nejživější z jejich lidské činnosti, stávají se více než cokoliv jiného - právě složitostí a hloubkou vznětů a situací, z nichž se zrodily - zdrojem ne nějakého pouze moralistního „poučení" z dějin, ale podkladem bytostné komunikace nitra s nitrem, hloubky s hloubkou, dneška a včerejška jako dvou živých projevů emancipace člověka.

(...)

Takto se ne „poučit", ale „žít s Dobrovským" jako s jedním z nejvyzrálejších činných lidí naší národní minulosti, jehož činnost nadto plynula — jak jsme vylíčili — z historických i morálních zdrojů velmi hlubokých a složitých — patří k největším hodnotám, které nabízí dnešku naše národní minulost. Vedle života Husova a Havlíčkova tu není podobné osobnosti, s níž žít je významné i pro hlubokou orientaci v dnešku. Dílo, které vytvořil tento génius rozumu, ale i mravní čistoty, může „žít s dneškem". Jeho zápasy - o vnitřní svobodu a neodvislost vědy, o pravdu ve službách štěstí lidstva, proti legendám a mýtům náboženským i „národním", jeho neúplatnost, jeho pojetí supremátu vědy a pravdy v hierarchii hodnot, to jsou i naše problémy, ale i naše úkoly v naší „přítomnosti". V celé knize jsme se proto pokoušeli ukázat - jistě nikoliv způsobem vyčerpávajícím - co znamená otázka: Dobrovský a my. Neboť jestliže platí a může být kladena otázka „my a dějiny", je plně legitimní i otázka „dějinný člověk a my". Zážitek velikého člověka v dějinách, bojujícího o jednotu poznání, štěstí lidstva a mravní čistoty, je cestou k podobné jednotě v současnosti a budoucnosti.