prof. PhDr. Milan Machovec DrSc., Dr.h.c.
významný český filosof druhé poloviny dvacátého století.

Narozen 23.8.1925 v Praze, zemřel 15.1.2003 také v Praze.

Asi nejvýraznější stopu zanechal Milan Machovec v roli zprostředkovatele – mezi velikány minulosti a palčivými problémy přítomnosti, jako jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě a především popularizací filosofie, přiblížením filosofických problémů široké veřejnosti. Milan Machovec je postava hledačská, osobitá, stojící na pomezí různých filosofických a myšlenkových směrů. Zabýval se především významnými postavami české filosofie a myšlení, marxismem a křesťanstvím a posléze ekologickou problematikou a feminismem.

Po maturitě na státním gymnáziu v Praze-Vinohradech (1944) studoval filosofii a klasickou filologii na FF UK; PhDr. 1948, roku 1953 se stal docentem a r. 1968 profesorem filosofie na UK. Titul CSc. získal v r. 1958, DrSc. 1965. Stal se členem Société europénne de culture (Venezia, 1968), předsedou Společnosti lidských práv (1968). Těsně po 21. 8. 1968 zveřejnil v čelných evropských časopisech protest proti sovětské okupaci; pro neochotu jej odvolat byl propuštěn z UK (1970). Vydělával si pak soukromými hodinami a varhanictvím (1970–83). Byl činný v „bytových univerzitách“ (1975–89). Je jedním z obnovitelů Masarykovy společnosti (1987). V r. 1987 mu univerzita v Bernu udělila titul doktora honoris causa. Od r. 1990 se stal opět profesorem UK; v r. 1990 obdržel Zlatou medaili Karlovy univerzity, v roce 1994 Medaili J.A.Komenského (ETF UK), v roce 2000 mu byl propůjčen Řád T.G. Masaryka. Od r. 1990 byl místopředsedou Masarykova demokratického hnutí.

Spolu s E. Frommem bývá považován za představitele přechodu k dialogu ve smyslu vzájemného a vstřícného prolnutí (získat v sobě schopnost pozitivně ocenit pozici jinak myslícího). Začínal od dialogu všech druhů náboženství s racionalistickou skepsí a ateismem, což brzy přerůstalo v přátelský dialog všech směrů politických a posléze v postulát všech planetárních tradic náboženských i filosofických s bezprostředními požadavky ekonomickými a ekologickými jakožto jedinou možnou cestou přežití lidstva.

Mezi jeho nejznámější publikace v češtině patří:
Ježíš pro moderního člověka
Tomáš G. Masaryk
Smysl lidského života
Filosofie tváří v tvář zániku


(text na základě hesla ve Slovníku českých filosofů je zkrácen a doplněn)